Långedragsskolan, ritad av D OFFICE arkitekter, ansvarig arkitekt Julia Kodeda
Läckö Slott, uppdrag för Statens Fastighetsverk
Hot Screen, Fjärås, ritat av Gestalt arkitektur, ansvarig arkitekt Christian Kahlefeldt
da Matteo Magasinsgatan, ritat av Kaka Arkitekter, ansvarig arkitekt Annika Hedeblom, uppdrag för GLAS
Västra Hamnen Malmö, uppdrag för tidskriften Glas
Svartedalsskolan, ritad av Wahlström & Steijner Arkitekter, ansvarig arkitekt Jürgen Wahlström
Victoriagården, ritat av Thorbjörnsson+Edgren arkitekter, ansvarig arkitekt Ulf Thorbjörnsson