Bokprojekt tillsammans med Dan Hallemar. Folkbibliotek har varit platser som genom konkret arkitektur har förändrat människors livsmöjligheter såväl som samhällens vägval. Med bokprojektet vill vi undersöka folkbiblioteken som mötesplats och arkitektur med olika exempel från hela Sverige. Almedalsbiblioteket, Visby
Bokprojekt tillsammans med Dan Hallemar. Folkbibliotek har varit platser som genom konkret arkitektur har förändrat människors livsmöjligheter såväl som samhällens vägval. Med bokprojektet vill vi undersöka folkbiblioteken som mötesplats och arkitektur med olika exempel från hela Sverige. Falu stadsbibliotek
Bokprojekt tillsammans med Dan Hallemar. Folkbibliotek har varit platser som genom konkret arkitektur har förändrat människors livsmöjligheter såväl som samhällens vägval. Med bokprojektet vill vi undersöka folkbiblioteken som mötesplats och arkitektur med olika exempel från hela Sverige. Garaget, Malmö
Helsingborgs stadsbibliotek
Jönköpings stadsbibliotek
Kista bibliotek
Göteborgs stadsbibliotek
Karlskrona stadsbibliotek
Malmö stadsbibliotek
Västerå sstadsbibliotek
Norrköpings stadsbibliotek